شیب کوه

۳۰اردیبهشت
خطرات ریزش سنگ در کوهنوردی

خطرات ریزش سنگ در کوهنوردی

انجمن پزشکی کوهستان: در صورت سقوط سنگ از بالا به دنبال سرپناهی همچون کلاهک ها بگردید و از مناطق پرخطر با سرعت عبور کنید.