شیلیایی

۲۳بهمن
اکسپدیشن زمستانی ۲۰۲۱ کوه K2 و حوادث تلخ آن

اکسپدیشن زمستانی ۲۰۲۱ کوه K2 و حوادث تلخ آن

 انجمن پزشکی کوهستان ایران: روزهای گذشته، مینگوته و آتاناس اسکاتوف در حال بازگشت به بیس‌کمپ سقوط کرده و کشته شدند.

۱۶بهمن
هیجان در کی۲

هیجان در کی۲

بام نیوز: ردیاب کوه‌نوردان گویایی استقرار کوه‌نورد شیلیایی و دختر ایتالیایی در ارتفاع ۷۳۰۰ متری کمپ۳ می‌باشد.