شینا امانی

۲۴مرداد
عنوان ششمی بانوی وزنه بردار بوشهری در مسابقات کشورهای اسلامی جام همبستگی

عنوان ششمی بانوی وزنه بردار بوشهری در مسابقات کشورهای اسلامی جام همبستگی

بام: شینا امانی و فروغ یونسی از استان بوشهر در پایان رقابت‌های دسته ۶۴ کیلوگرم بانوان کشورهای اسلامی در رده های پنجم و ششم ایستادند.