صاحب الزمان

۰۴فروردین
نجات یک گردشکر در ارتفاعات مسجد صاحب الزمان کرمان

نجات یک گردشکر در ارتفاعات مسجد صاحب الزمان کرمان

بام نیوز: یک گردشکر در ارتفاعات مسجد صاحب الزمان کرمان نجات یافت.