صادرات نامریی

۲۲خرداد
مفهوم گردشگری پایدار چیست

مفهوم گردشگری پایدار چیست

بام نیوز: صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را «صادرات نامریی» می‌نامند.