صالحی امیری

۱۲دی
صالحی امیری: فیفا را از جای دیگر تحریک می‌کنند/برای جهش در ورزش قهرمانی باید میزبانی کسب کنیم

صالحی امیری: فیفا را از جای دیگر تحریک می‌کنند/برای جهش در ورزش قهرمانی باید میزبانی کسب کنیم

بام نیوز: رئیس کمیته ملی المپیک گفت: چرا فیفا به چین و کشورهای عربی ورود نمی‌کند؟ این نشان می‌دهد که از جای دیگری فیفا را تحریک می‌کنند.