صبحانه مقوی

۳۰فروردین
برترین زمان های مصرف پروتئین

برترین زمان های مصرف پروتئین

بام نیوز: غفلت از مصرف مواد غذایی سرشار از پروتئین قبل از خواب ما را از یک فرصت طلایی برای دریافت مقادیر اضافه پروتئین برای بهبود سنتز پروتئین ماهیچه‌ها محروم می‌‌کند