صبحانه ورزش

۲۹اردیبهشت
فاصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است

فاصله بین وعده غذایی با ورزش چقدر باشد بهتر است

بام نیوز: به طور متوسط کربوهیدرات ها 2 ساعت؛ پروتئین 3 ساعت و چربی ها بین 4 تا 5 ساعت زمان برای هضم و جذب نیاز دارند.