صبحانه کامل و سبک

۲۰اردیبهشت
تغذیه کوهنوردان

تغذیه کوهنوردان

بام نیوز: درشت مغذی ها در تغذیه کوهستان عموماً در رده مواد غذایی قندی، چربی، پروتئین و کربوهیدارت ها قرار داده می شوند. ریز مغذی ها نیز در طبقه بندی ویتامین ها و املاح معدنی جایگذاری می شود.