صبورترين ورزشكاران

۲۵تیر
آرام ترين و صبورترين ورزشكاران

آرام ترين و صبورترين ورزشكاران

انجمن پزشکی کوهستان ایران: کوهنوردي، زندگيست، دست و پنجه نرم كردن با مشكلات است. ازنفس نیفتادن و برخستگی ها غلبه كردن.