صبور

۱۷اردیبهشت
سفـر درمانی و اثرات آن/کوهنوردی بعنوان شکلی از سفر

سفـر درمانی و اثرات آن/کوهنوردی بعنوان شکلی از سفر

انجمن پزشکی کوهستان: سفر شما را صبورتر مي کند.

۰۲اردیبهشت
زن کوهنورد

زن کوهنورد

بام نیوز: که حالا عزیز شده، اون زن کوهنوردی که خسته است، وابسته است، به کمکت نیاز داره همیشه، که مرتب به خودش و ارایشش میرسه،که معیارش زن بودنه...