صحرایی

۱۰فروردین
چگونه کوهنوردی کنیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسانیم

چگونه کوهنوردی کنیم تا به طبیعت کمتر آسیب برسانیم

بام نیوز:مشکلات محیط زیستی کوهستان (مانند چرای مازاد به ظرفیت مرتع، جاده سازی های غیر اصولی، سدسازی، معدن کاری، زمین خواری و گردشگری غیرمسئولانه) را بشناسیم و با طرح آن در رسانه ها یا با نامه نگاری به مسئولان خواستار رفع این مشکلات شویم.