صحرای وادی روم

۱۱آذر
کمپ لوکس صحرایی مموریز آیکا، کشور اردن

کمپ لوکس صحرایی مموریز آیکا، کشور اردن

بام نیوز: کمپ لاکچری مِموریز آیکا" متشکل از 40 چادر بزرگه که در دل صحرای وادی روم در اردن واقع شده.