صحیح

۳۰فروردین
چگونه صحیح و موثر بدویم

چگونه صحیح و موثر بدویم

بام نیوز: هنگام خستگی بدنتان را کنترل کنید وقتی سرعت تان را کم می کنید، کمی بیش از حد معمول پا زانوی عقب را بالا ببرید، این کار باعث می شود ‌از خستگی جلوگیری کنید.