صخره سنگی

۰۹دی
Preikestolen/نروژ

Preikestolen/نروژ

بام نیوز: یکی از مناظر منحصر به فرد با شکوه غرب نروژ Preikestolen (صخره سنگی) است که به عنوان یکی از شگفتی های طبیعی جهان و نفس گیرترین سکوی تماشایی شناخته می شود.