صخره نوردی شیروان

۱۲بهمن
ساخت سالن اختصاصی صخره‌نوردی شیروان سال آینده به اتمام می‌رسد
رئیس فدراسیون کوهنوردی

ساخت سالن اختصاصی صخره‌نوردی شیروان سال آینده به اتمام می‌رسد

بام نیوز: ساخت سالن اختصاصی صخره‌نوردی شیروان سال آینده به اتمام می‌رسد