صخره های آهکی

۰۸خرداد
ساحل ناواجیو

ساحل ناواجیو

بام نیوز: ساحل ناواجیو بعنوان یکی از زیباترین سواحل دنیا شناخته می شود و همچنین محل استقرار بقایای کشتی قاچاقچیان Panagiotis می باشد.