صداهای طبیعی

۲۴خرداد
شهر مورچه‌ها در آکادمی علوم تجربی کالیفرنیا

شهر مورچه‌ها در آکادمی علوم تجربی کالیفرنیا

بام نیوز: خانه‌ای مصنوعی برای مورچه‌ها آماده کردند تا بچه‌ها از نزدیک با نحوه‌ی زندگی اجتماعی مورچه‌ها آشنا شوند.