صدمات

۱۱اردیبهشت
چگونه از صدمات کوهنوردی جلوگیری کنیم

چگونه از صدمات کوهنوردی جلوگیری کنیم

بام نیوز: هر برنامه کوهنوردی باید با گرم کردن و چند حرکت کششی روتین شروع شود و بدانید که در آخر هر برنامه باید حرکات سرد کردن را انجام داد.

۰۵آذر
صخره نوردی و انواع صدمات آن
اموزشی:

صخره نوردی و انواع صدمات آن

گروه اموزشی بام نیوز:سنگ‌نوردی, صخره نوردی داخل سالن,عکس صخره نوردیدر ورزش صخره نوردی شکستگی های مچ پا و درشت نی خیلی شایع است.