صدمه ی ورزشی

۱۴اردیبهشت
آسيب‌پذيري در ورزش و نقش گرم كردن و سرد كردن و جلوگیری از صدمه های ورزشی

آسيب‌پذيري در ورزش و نقش گرم كردن و سرد كردن و جلوگیری از صدمه های ورزشی

بام نیوز: دامنه حركت: دامنه حركات چه در گرم كردن و چه در سرد كردن فقط بايستي در دامنه حركتي طبيعي و نرمال بدن باشد.