• امروز : یکشنبه - ۱۳ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Sunday - 2 April - 2023

طبيعت گردان

۰۱اسفند
ناگفته های فاجعه پنجم دي ٩٩

ناگفته های فاجعه پنجم دي ٩٩

انجمن پزشکی کوهستان ایران: با اطمينان قريب به يقين ميتوان گفت تذكر ستاد به افراد كارازموده بي اثر است زيرا اين تذكر بر حسب شرايط ظاهري است اما انها بر اساس معادله بين تواناييهاي فردي در يك سو و شرايط محيطي و براورد هواشناسي در سوي ديگر برنامه ريزي و يا اينكه بنا بر تجربه مكرر اقدام ميكنند.