• امروز : شنبه - ۱۹ فروردین - ۱۴۰۲
  • برابر با : Saturday - 8 April - 2023

علی معصومی

۱۲تیر
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ تحلیل حادثه پل خواب

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ تحلیل حادثه پل خواب

بام نیوز: رفتار خونسرد و اکنده از اعتماد بنفس جواهرپور که فی نفسه امر مثبتی است نیز ، اطمینان خاطر صعودکننده را افزایش میدهد. 

۱۰تیر
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست /تحلیل حادثه پل خواب

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست /تحلیل حادثه پل خواب

بام نیوز: صعود ان روز مثل هر ازمون دیگری یک برنامه عادی و شخصی نبود که اگر مرتضی نخواهد بتواند در روز دلخواه یا شرایط مطلوب اجرا کند.برای بسیاری از افراد، اصولا روز مطلوب وجود ندارد و باید به شرایط ازمون تن داد.

۰۷تیر
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/ (شماره ۳۸)

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/ (شماره ۳۸)

بام نیوز: بعد از سقوط مرتضی ، پیشنهاد محدود کردن درجه ازمون ترد به 11-5 قویا مطرح بود. ان پیشنهاد هم که مفهوما مشابه نظر فوق است با همین مشکل مواجه است، زیرا بازهم ایمنی و جان افراد را تضمین نمیکند.

۰۷تیر
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ (شماره ۳۷)

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ (شماره ۳۷)

بام نیوز: از لحاط قانونی مرتضی حق شرکت در ازمون را داشته و از این حق خود استفاده کرده است و مرتکب هیچ خطای ایین نامه ای نشده است، چه رسد به ارتکاب تقصیر.

۰۷تیر
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ (شماره ۳۶ صفحه یک)

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ (شماره ۳۶ صفحه یک)

بام نیوز: راهنما و سرپرست روباتهای بی اشتباه نیستند .(هرچند که روباتها هم فارغ از خطا نیستند.)

۱۵خرداد
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ قسمت ۳۱

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/ بخش سوم/ قسمت ۳۱

بام نیوز: بیانیه کمیسون و‌ تحلیل حادثه پل خواب.

۱۴خرداد
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/شماره ۳۰

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/شماره ۳۰

بام نیوز: بیانیه کمیسیون و تحلیل حادثه پل خواب.

۱۴خرداد
چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/شماره ۲۹

چه کسی مسئول مرگ مرتضی نادی نیست/بخش سوم/شماره ۲۹

بام نیوز: بیانیه کمیسون و‌ تحلیل حادثه پل خواب.