• امروز : شنبه - ۱ بهمن - ۱۴۰۱
  • برابر با : Saturday - 21 January - 2023

قضایی

۰۸فروردین
جرم در کوهستان

جرم در کوهستان

بام نیوز: اثر حقوقی حادثه. وقوع حادثه در کوهستان دارای تاثیرات حقوقی است. لذا تهیه ی گزارش کامل از چگونگی وقوع حادثه و مشخص نمودن مرتکب و حقایق، چه از نظر کشف و بیان حقیقت (انتقال تجربه برای دیگر کوه نوردان) و چه برای دفاع در مراجع قضایی(ارایه ی دلیل) امری پسندیده است.