مجموعه‌های ورزشی

۰۳آذر
ضرورت مدیریت یکپارچه اماکن و رویدادهای ورزشی در تهران

ضرورت مدیریت یکپارچه اماکن و رویدادهای ورزشی در تهران

بام: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: مدیریت واحد مجموعه‌ها و رویدادهای ورزشی شهرداری تهران برای خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان ضروری است.