محمد اسد مسجدی

۲۴مهر
لغو جلسه ستاد مبارزه با کرونا/بررسی وضعیت رشته ها در وزارت بهداشت
در گفتگو با بام مطرح شد:

لغو جلسه ستاد مبارزه با کرونا/بررسی وضعیت رشته ها در وزارت بهداشت

بام نیوز:به گفته سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی، نشست این هفته ستاد مبارزه با کرونا در ورزش به دلیل پیگیری وضعیت برخی رشته‌ها جهت تسریع روند رسیدگی به آنها برگزار نخواهد شد.