چابکی

۳۱اردیبهشت
طناب زدن چه فوایدی دارد

طناب زدن چه فوایدی دارد

طناب زدن یک فعالیت بدنی کامل و مناسب است، روی قلب و عروق و دستگاه تنفس اثر مثبت می‌گذارد، باعث ازدیاد هماهنگی بین عصب و عضله، سرعت، استقامت، چابکی و ریتم بدن می‌شود‌.