چادر زنی

۲۶بهمن
برای اردو زدن به چه وسایلی نیاز داریم؟

برای اردو زدن به چه وسایلی نیاز داریم؟

بام نیوز: چادر، میله برای نصب چادر، سایبان، صندلی، متکا، لوازم برای تعمیر مثل چکش و پیچ گوشی و … که در صورتی که وسیله ای خراب شد بتوانیم تعمیر کنیم، کیسه خواب و چراغ قوه از وسایلی هستند که برای کمپ زدن در یک منطقه لازم است و نبودن این وسایل همراهمان ممکن است از لذت سفر ما بکاهد.