چاد

۰۸دی
چادر زدن در هنگام کوهنوردی در برف

چادر زدن در هنگام کوهنوردی در برف

گروه اموزشی بام نیوز:چادر زدن در برف هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی، قلق‌های مختص خود را دارد. دانسته‌هایی که کوهنوردهای زمستان در اثر آموزش و تجربه کسب کرده‌اند.