چاقوی

۲۷فروردین
راهنمای انتخاب چاقوی کوهنوردی

راهنمای انتخاب چاقوی کوهنوردی

بام نیوز: کوهنوردی به مناطق جنگلی بکر و یا طبیعت وحشی می‌روید و از یک چاقوی کوهنوردی با کیفیت استفاده نمی‌کنید، خودتان را در ریسک آسیب پذیری بالایی قرار داده‌اید.