چاقو

۲۷بهمن
از چاقو های کوهنوردی در چه مواردی استفاده می شود؟

از چاقو های کوهنوردی در چه مواردی استفاده می شود؟

بام نیوز: هر زمانی می توانید از چاقو های کوهنوردی استفاده متفاوتی داشته باشید. سادگی و دوام بالا، از ویژگی ها و مشخصات یک چاقوی کوهنوردی با کیفیت می باشد .