چالش های کوه

۱۸تیر
۴ نکته برای اینکه کوهنوردی بهتری داشته باشید

۴ نکته برای اینکه کوهنوردی بهتری داشته باشید

بام: در هر کوهنوردی مهمترین نکته ای که باید بدانید این است که همانطوری که تجهیزات خوب می تواند یک کوهنوردی موفق را برایتان بسازد، تجهیزات نامناسب هم می تواند کوه نوردیتان را خراب کند. در کوهنوردی درگیر طبیعت ناهموار کوه می شوید پس باید وسایلی مناسب همراه داشته باشید.