چالش 24 ساعته

۰۸آذر
پایانِ چالش ۲۴ ساعته

پایانِ چالش ۲۴ ساعته

بام نیوز: انصراف کلین‌جورنت پس از ۱۳۴ کیلومتر دویدن بخاطر احساس ناراحتی و درخواست پزشکان از ادامه فعالیت رقم خورد.