چالون

۲۵فروردین
دماوند /علم کوه

دماوند /علم کوه

بام نیوز: دماوند ، علم کوه ، سیاه سنگ ها ، چالون، سیاه کمان که صعود این قلل به سرپرستی استاد محمد باقر عیوضی از بهترین صعود های خاطره انگیز من بود.

۱۴دی
اولین صعود زمستانی تبریزی ها به قلل چالون،تخت سلیمان، سیاه کمان و شانه کوه

اولین صعود زمستانی تبریزی ها به قلل چالون،تخت سلیمان، سیاه کمان و شانه کوه

بام نیوز:اولین صعود زمستانی تبریزی ها به قلل چالون، تخت سلیمان، سیاه کمان و شانه کوه در بهمن ماه سال ۱۳۷۲ اتفاق افتاد.