چانگابانگ

۲۲اردیبهشت
از ۱۹۷۶ تا ۲۰۲۲  دست نیافتنی مثل:  دیواره غربی «چانگابانگ»!

از ۱۹۷۶ تا ۲۰۲۲ دست نیافتنی مثل: دیواره غربی «چانگابانگ»!

بام نیوز: سه کوهنورد نیوزلندی بالاخره و پس از ۴۶ سال موفق شدند دومین صعود دیواره غربی «چانگابانگ» رقم بزنند!