چانگ داوا  شرپا،

۲۳اردیبهشت
امین دهقان موفق به صعود اورست شد.

امین دهقان موفق به صعود اورست شد.

بام نیوز: ساعت۸ صبح امروز کوه‌نورد ایرانی ‌امین دهقان  موفق به صعود اورست شد.