چانگ داوا شرپا

۲۱بهمن
سومین رو‌زجستجوی مفقودین کی۲

سومین رو‌زجستجوی مفقودین کی۲

بام نیوز: درسومین رو‌زجستجوی مفقودین کی۲ امروز‌ نیز پرواز بالگرد به دنبال کوه‌نوردان مفقود راهی ارتفاع گردید.