چاه طلا

۲۴آبان
تحصیل مَجازی با اعمال شاقه در روستاهای فارس

تحصیل مَجازی با اعمال شاقه در روستاهای فارس

بام نیوز: در این روزهای سخت کرونایی بازار محرومیت‌ها در شهرستان‌های جنوبی استان فارس، همچنان گرم است و با وجود آمدن پائیز و در راه بودن زمستان، هر روز بر این گرما افزوده می‌شود.