چرای دام

۱۹اسفند
چرای دام غیرمجاز در قوچان سه برابر شد

چرای دام غیرمجاز در قوچان سه برابر شد

بام نیوز: رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان گفت: امسال چرای دامهای غیر مجاز به قوچان واقع در شمال غرب خراسان رضوی افزایش بیش از سه برابری نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش بارندگیها در مناطق جنوبی استان داشته است.