چربس

۰۶خرداد
۷ راز سوزاندن چربی ها از زبان قهرمانان

۷ راز سوزاندن چربی ها از زبان قهرمانان

بام نیوز: به جای سه وعده غذا، 5 یا شش وعده غذای سبک تر طی روز داشته باشید. وقتی مقدار زیادی غذا وارد بدن می شود، تمایل بدن برای ذخیره چربی بیشتر از زمانی است که غذا کم کم وارد بدن می شود.