چربي سوزي

۱۰دی
‍ کافئین و چربی‌ سوزی

‍ کافئین و چربی‌ سوزی

بام نيوز:2⃣میزان مصرف روزانه خود را ۶ میلی‌گرم یا کمتر به ازای هر کیلو از وزن بدن حفظ کنید. برای مثال با مصرف کردن ۶ میلی‌گرم کافئین به ازای هر کیلو از وزن بدن قبل از تمرین، دیگر نباید در طول روز چند فنجان قهوه نیز مصرف کنید.