چ

۲۸آذر
تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر صعود کرد

تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر صعود کرد

بام نیوز: صعود تیم کوهنوردی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به قله تشگر از مسیر توتنگ