کارگاه حمل مصدوم

۱۵آبان
کارگاه آموزشی حمل مصدوم در ایلام برگزار شد

کارگاه آموزشی حمل مصدوم در ایلام برگزار شد

بام نیوز: مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی اظهار داشت:کارگاه آموزشی حمل مصدوم با همت باشگاه همنوردان ایلام برگزار شد.