تین شان

۱۷مرداد
مهری جعفری، در کوه‌های تیان شان مفقود شد

مهری جعفری، در کوه‌های تیان شان مفقود شد

انجمن پزشکی کوهستان ایران: مهری جعفری، کوهنورد پرسابقه در کوه‌های تین شان مفقود شد.