جسد کوهنورد

۲۴اردیبهشت
کشف جسد کوهنورد گمشده در لواسان

کشف جسد کوهنورد گمشده در لواسان

بام نیوز: چهار کوهنورد روز جمعه به کوه رفته بودند که یکی از آنها در مسیر برگشت از دوستان خود جدا شده و مفقود شده بود و پس از ۵ روز تلاش بی وقفه جسد او را پیدا کردند.