شعار روز جهانی محیط زیست

۱۶خرداد
شعار روز جهانی محیط زیست ۲۰۲۱

شعار روز جهانی محیط زیست ۲۰۲۱

بام نیوز: شعار و موضوع روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۲۱ «بازنگری. بازآفرینی. ترمیم» است.