شهر پلونگیانی

۰۷شهریور
وندا رتکوویچ و آغاز فعالیت کوهنوردی مستقل زنان بر روی هشت هزار متری ها

وندا رتکوویچ و آغاز فعالیت کوهنوردی مستقل زنان بر روی هشت هزار متری ها

بام نیوز: وندا رتکوویچ در تاریخ 4 فوریه 1943 در شهر پلونگیانی که امروزه بخشی از خاک لیتوانی به شمار می آید، متولد شد.