شوارای اسلامی

۱۱شهریور
راه اندازی سامانه هوشمند محیط زیست ضرورت پایتخت است

راه اندازی سامانه هوشمند محیط زیست ضرورت پایتخت است

بام نیوز: راه اندازی سامانه هوشمند محیط زیست که داده‌های تفکیک‌شده چالش‌های زیست محیطی مناطق تهران را یکپارچه و به‌عنوان سند راهبردی برای توسعه شهر در اختیار قرار دهد ضرورت پایتخت است.