صعود آزاد

۱۴تیر
صعودِ آزاد «ترانگو» از مسیر «شعله های ابدی»!

صعودِ آزاد «ترانگو» از مسیر «شعله های ابدی»!

بام نیوز: سنگ‌نورد مشهور اسپانیایی «ادو‌ مارین»، در این روزها قصد صعودِ آزاد «برج ترانگو» به ارتفاع ۶۲۵۰ متر در پاکستان را از مسیر مشهور «شعله‌های ابدی» دارد!

۱۶تیر
صعود آزاد برج ترانگو

صعود آزاد برج ترانگو

بام نیوز: سنگ‌نورد مشهور اسپانیایی ، در تابستان ۲۰۲۱ قصد انجام نخستین صعودِ آزاد «برج ترانگو» دارد.