تیم نجاتگر

۲۱اردیبهشت
ادامه تجسس ها برای یافتن فرد مفقود شده در ارتفاعات کند لواسان

ادامه تجسس ها برای یافتن فرد مفقود شده در ارتفاعات کند لواسان

انجمن پزشکی کوهستان: با هماهنگی انجام شده با هیئت کوهنوردی استان تیمی متشکل از کوهنوردان هیئت به همراه یکدستگاه موتورسیکلت کوهستان و یکدستگاه کوادکوپتر در عملیات جستجو مشارکت خواهندداشت .