جدایی کوهنوردان

۲۱اردیبهشت
جدایی در قله اورست

جدایی در قله اورست

بام نیوز: چین دامنه های شمالی اورست را به روی چند ده کوهنوردی که از نظر بیماری کرونا مورد آزمایش قرار گرفته اند، باز کرده است. این گروه بایست هنگام صعود به بام جهان فاصله اجتماعی را حفظ کنند.